jump to navigation

Conjunciones en contexto – Kötőszók szövegkörnyezetben April 13, 2012

Posted by hunlang in Conjunción.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

1.
… el tren ya habría partido, PERO los pasajeros no habían subido aún, POR ESO no se podía autorizar la partida del tren.
… a vonat már indult volna, DE az utasok még a felszállásnál tartottak, EZÉRT nem engedélyezték a vonat indulását.

2.
Los pasajeros tuvieron que apresurarse, SI NO habrían llegado a Pest con un retraso de una hora.
Az utasoknak sietniük kellett, KÜLÖNBEN egy órás késéssel érkeztek volna Pestre.

3.
TANTO los jovenes, COMO los viejos se esforzaban en ocupar sus sitios.
MIND a fiatalok, MIND az idősek igyekeztek elfoglalni helyüket.

4.
La subida se acabó, ASÍ se autorizó la partida.
A felszállás befejeződött, ÍGY engedélyezték az indulást.

5.
Durante el viaje una señora anciana y su nieto miraban el paisaje, MIENTRAS QUE una muchacha escuchaba música y un muchacho leía un libro.
Útközben egy idős hölgy és az unokája a tájat nézték, MIKÖZBEN egy lány zenét hallgatott és egy fiú könyvet olvasott.

6.
Parecía un viaje sin problemas, PERO no pasó una media hora cuando de repente el tren frenó.
Problémamentes útnak tűnt, AZONBAN nem telt egy fél óra, amikor hirtelen a vonat lefékezett.

7.
Un árbol había caído en los raíles. AUNQUE no fuera una gran pieza de árbol, no podían continuar de ninguna manera.
Egy fa dőlt a sínekre. BÁR nem volt egy nagy darab fa, semmiképp nem tudtak továbbmenni.

8.
El maquinista bajó PRECISAMENTE para retirar el árbol de los raíles.
A mozdonyvezető leszállt, MÉGPEDIG azért, hogy elhúzza a fát a sínekről.

9.
Un pasajero TAMBIÉN lo ayudó… y el tren siguió su viaje.
Egy utas IS segített neki… és a vonat folytatta útját.

10.
Los pasajeros charlaban del árbol abatido.
– En mi opinión el árbol fue derrumbado por un rayo O se pudrió su tronco. – dijo un tío anciano.
– Quizá tienes razón. – contestó su compañero de viaje.
Az utasok a kidőlt fáról beszélgettek.
– Szerintem a fát egy villámcsapás döntötte ki VAGY elrohadt a törzse. – mondta egy idős bácsi.
– Talán igazad van. – válaszolt az útitársa.

11.
Mientras tanto el muchacho se dio cuenta de que la muchacha escuchaba música, ASÍ QUE le tomó asiento junto a ella. Le preguntó qué escuchaba. Él pensaba que era música hip-hop o techno.
Időközben a fiú észrevette, hogy a lány zenét hallgat, ÚGYHOGY mellé ült. Megkérdezte, mit hallgat. Azt hitte, hogy hip-hop vagy techno zenét.

12.
No le gustaba NI la música hip-hop, NI la techno, SIN EMBARGO le gustaba la muchacha.
Nem szerette SEM a hip-hop zenét, SEM a techno-t, MINDAZONÁLTAL a lány tetszett neki.

13.
AUNQUE la muchacha pareciera algunos años mayor, a ella TAMBIÉN le gustaba el muchacho. Hasta el fin del viaje escuchaba la música juntos.
JÓLLEHET a lány néhány évvel idősebbnek látszott, neki IS tetszett a fiú.

14.
El tren llegó a Pest Y los pasajeros hicieron sus preparativos. La señora anciana y su nieto bajaron. El muchacho y la muchacha TAMBIÉN se levantaron y bajaron.
– Me gustaba escuchar ORA hip-hop, ORA techno. – dijo el muchacho.
– Eso es un problema, ES DECIR estabamos escuchando música pop hasta ahora. – replicó la muchacha.
A vonat megérkezett Pestre, az utasok PEDIG készülődtek. Az idős hölgy és az unokája leszálltak. A fiú és a lány is felkeltek és leszálltak.
– Jó volt HOL hip-hop-ot, HOL techno-t hallgatni. – mondta a fiú.
– Az baj, UGYANIS eddig pop zenét hallgattunk. – felelte a lány.

15.
De eso se rieron bien, LUEGO se pusieron cogidos de la mano hacia la salida.
Ezen jót nevettek, AZTÁN kézen fogva elindultak a kijárat felé.

Prefijos Verbales – Igekötők August 1, 2011

Posted by hunlang in Verbos, Tiempos, Modos.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

PREFIJOS VERBALES
(IGEKÖTŐK)

En español hay prefijos verbales como: circunnavigar, retornar. Pero es muy frecuente que se utiliza una palabra diferente: subir, bajar. Los verbos susodichos se traduce así: körülhajóz, visszatér.

Ante todo veamos cuáles son los prefijos verbales húngaros.

ABBA-
Ese prefijo no se puede traducir. Expresa terminación.

Abbahagyja a munkát. – Deja de trabajar.

AGYON- = A MUERTE
Agyondolgozta magát, így most fáradt. – Se ha matado trabajando, así está cansado.
Alvással agyonüti az időt. – Mata el tiempo durmiendo.

ALÁ- = SUB-, BAJO
Aláírták a szerződést. – Firmaron el contrato.
Bizonyítékkal alátámasztották a vádat. – Se apoyó la acusación con una prueba.

ÁT- = A TRAVÉS
Átadom önnek a város kulcsát. – Le entrego a Usted la llave de la ciudad.
A gyerekek átmennek az úton. – Los chicos atraversan el camino.

BE- = (HACIA) DENTRO
Bemegyek a házba, hideg van. Entro en la casa. Hace frío.
Beiratkozol a tanfolyamra? – ¿Te inscribes al curso?
Ebbe az összegbe a szállást is beleértik. – En esta suma se sobrentiende el alojamiento también.

EGYBE- = JUNTO, CO-, A LA VEZ
A karácsony egybeesik a születésnapommal. – La Navidad coincide con mis cumpleaños.

EL- = MÁS ALLÍ
Eladja a házát. – Vende su casa.
Mindig elrontja más örömét. – Siempre agua la fiesta a otros.
Ha nem beszélsz velem, elmegyek. – Si no hablas conmigo, me voy.

ELLEN- = CONTRA
Ellenáll a kísértésnek. – Resiste a la tentación.
Mindig ellentmond. – Siempre contradice.

ELŐ- = no se puede traducir
Hamletet adják elő. – Se pone en escena Hamlet.
Vajon mivel áll elő? – ¿Con qué se venirá?
Előveszem a pénztárcámat. – Saco mi cartera.

ELŐRE- = PRE-, ADELANTE
A jósnő mindent előrelátott. – La adivina ha previsto todo.
Tömeg van: nem tudok előremenni. – Hay muchedumbre, no puedo ir adelante.

FEL-, FÖL- = HACIA ARRIBA
Felállt és elment. – Se ha puesto de pie y se ha ido.
Felmegy az emeletre. – Sube al piso.
Felmond a munkahelyén. – Dimite en su lugar de trabajo.

FÉLBE- = A MEDIAS
Félbehagytam a munkát. – He dejado a medias el trabajo.
A munka félbemaradt. – El trabajo quedó a media hacer.

FÉLRE- = APARTE; MAL
Félreállok, hogy ne legyek útban. – Me aparto para no estorbar.
Nem, nem értettél félre. – No, no me has comprendido mal.
Félrelépett a férje. – Su esposo ha tropezado.

FELÜL- = ENCIMA
Felülmúlt gyorsaságban. – Me aventajó a rapidez.
Felülvizsgáljuk az ügyet. – Inspeccionaremos el asunto.

FENN-, FÖNN- = SOBRE-, ENCIMA
Amióta a cég fennáll… – Desde que la razón social existe…
Neve örökre fennmarad. – Su nombre subsistirá por siempre.
Kevés pénzből tartja fenn házát. – Mantiene su casa con poco dinero.

HÁTRA- = ATRÁS, RETRO-
Hátrafordulok és mit látok? Káoszt. – Me vuelvo y ¿qué veo? Caos.
Hátrahagyta családját. – Dejó tras de sí su familia.
A falvak hátramaradtak. – Los pueblos han quedado atrás.

HAZA- = A CASA
Hazamegyek, késő van. – Vuelvo a casa, ya es tarde.

HELYRE- = RE-, A SU LUGAR
Helyreállítják a múzeumot. – Restauran el museo.
Helyrehozom a hibát. – Enmiendo el error.

HOZZÁ- = A ESO
Ne érj hozzá! – ¡No lo toques!
Hozzáfog a tanuláshoz. – Se pone a estudiar.
Nem járulunk hozzá a költségekhez. – No contribuimos a los gastos.

IDE-, ODA- = AQUÍ, ALLÍ
Idejössz egy pillanatra? – ¿Vienes aquí por un momento?
Odamegyek a lányhoz. – Voy (allí) a la muchacha.
A diák odafigyel a tanárra. – El escolar presta atención al profesor.

KERESZTÜL- = A TRAVÉS
Az emberek keresztülmennek az erdőn. – La gente pasa el bosque.
A gyerek keresztülviszi az akaratát. – El chico impone su voluntad.

KETTÉ- = EN DOS, ENTRE
A politikusok kettéosztják az országot. – Los políticos dividen en dos el país.
A kutya kettétöri a csontot a fogaival. – El perro rompe en dos el hueso con sus dientes.

KI- = FUERA
Lassan kialakul a terv. – Poco a poco se forma el plan.
Kimegyek sétálni. – Salgo a pasearme.
Kifesti a szobát. – Pinta la habitación.

KÖRÜL- = CIRCUN-
Körülhajózzuk Afrikát. – Circunnavigamos la África.
Körülírja azt, amire gondol. – Perifrasea lo que piensa.
Körülnézek a piacon. – Doy una vuelta en el mercado.

KÖZBE- = INTER-
Közbejött egy váratlan esemény. – Ha sobrevenido un incidente inesperado.
A rendőrség közbelép. – La policía interviene.

KÖZRE- = CO-, INTER-
A másik csapat is közreműködik. – El otro grupo coopera también.
A betegsége is közrejátszik abban, hogy nem jön el. – Su enfermedad desempeña un papel en que no viene.

KÜLÖN- = SEPARADAMENTE, APARTE
A szüleim különválnak. – Mis padres se separan.
Miben különbözik a magyar a spanyoltól? – ¿En qué se diferencia el húngaro del español?

LE- = ABAJO
Lemegyek a pincébe. – Bajo en el sótano.
A macska soha nem esik le a tetőről. – El gato no se cae nunca del techo.

MELLÉ- = MAL, AL LADO DE
Melléfogott. – Metó la pata.
Mindig a barátnőd mellé állsz. – Siempre tomas la parte de tu querida.

NEKI- = CONTRA/A ESO
Nekiment a falnak. – Ha chocado contra el muro.
Nekifogok a munkának. – Me pongo a trabajar.

ÖSSZE- = JUNTAMENTE, A UNA
A ház összedőlt. – La casa cayó en ruinas.
A kocsi összeütközött a teherautóval. – El coche ha chocado con el camión.

RÁ- = SOBRE
Rájöttem, ki a gyilkos. – He descubrido quién es el asesino.
Nem ismerek rád. – No te reconozco.

RAJTA- = ENCIMA
Most rajtakaptalak. – Ahora te ho cogido en falta.
Rajtaütöttek a csempészeken. – Atacaron por sorpresa los contrabandistas.

SZEMBE- = ENFRENTE
Szembeszáll a hatalommal. – Hace frente a la autoridad.
Szembehelyezkedem véleményével. – Me opongo a su opinión.

SZERTE- = POR DOQUIER
Álmai szertefoszlottak. – Sus sueños se disiparon.

SZÉT-, SZÉJJEL- = KETTÉ-

TELE- = LLENO
Teleette magát. – Ha comido a tente bonete.
Telerakják áruval a kamiont. – Cargan de mercancía el camión.

TOVÁBB- = MÁS, ADELANTE
Jéghideg van, de továbbmegyek. – Hace frío como hielo, pero continuo mi camino.

TÖNKRE- = EN RUINAS
A cég tönkremegy egy héten belül. – La firma se arruina en el plazo de una semana.
A főnök tönkreteszi a céget. – El jefe arruina la firma.

TÚL- = SOBRE-
Te rajta is túlteszel. – Tú sobrepasas aún a ella.
Ma túlórázik. – Hoy hace horas extra.

ÚJJÁ- = RE-
Újjáépítik az iskolát. – Reconstruyen la escuela.
Tavasszal újjászületik a természet. – La naturaleza renace en primavera.

ÚJRA- = DE NUEVO
Újrakezdem a feladatot. – Recomienzo la tarea.
A politikust újraválasztották. – El político fu reelegido.

UTÁNA- = DETRÁS DE
Utánajárok a balesetnek. – Me informo del accidente.

VÉGBE- = No se puede traducir
A ceremónia végbement. – La ceremonia tuvo lugar.

VÉGHEZ- = No se puede traducir
A terrorista véghezviszi a tervét. – El terrorista ejecuta su plan.

VÉGIG- = HASTA EL FIN
Végignéztem az előadást. – He asistido a la representación.
Gondold végig! – ¡Medita sobre eso!

VISSZA- = RE-, ATRÁS, POR DETRÁS
Visszaél a hivatalával. – Abusa de su posición.
Visszatért szülőföldjére. – Retornó en su país natal.

¿CÓMO SE ESCRIBE LOS PREFIJOS VERBALES?

a. Si el prefijo verbal precede el verbo, entonces va escrito junto con el verbo: megnéz, odafut, szétszed…

b. Si el prefijo verbal sigue el verbo, entonces va escrito separadamente del verbo. La razón puede ser el modo imperativo y la negación: Mondd meg! Nézzen oda! Kelj fel! Nem mondom meg. Nem nézel oda. Nem kelek fel.

c. El prefijo verbal va escrito separadamente también cuando una tercera palabra viene entre el prefijo y el verbo: El ne áruld! Meg is teszem. Fel szabad menni…

En ese caso tenemos que ocuparnos de los verbos megtud, leszokik, megvan en detalle.

1a. Megtudta, hogy átment a vizsgán. – Ha llegado a saber que había pasado el examen.
1b. Meg tudta írni a tesztet. – Pudo escribir la prueba escrita.

2a. Leszokott a dohányzásról. – Se ha desacostumbrado de fumar.
2b. Le szokott menni a parkba. – Suele/Tiene la costumbre de irse al parque.

3a. Megvan a megoldás! – ¡Aquí está la solución!
3b. Meg van ijedve. – Está asustado.

1a. megtud = llegar a saber
1b. meg tud írni = verbo modal tud = poder

2a. leszokik = desacostumbrarse
2b. le szokott menni = szokik = soler, tener la costumbre de

3a. megvan = tener, estar > Megvan! – ¡Aquí está! ¡Lo he hallado! ¡He encontrado la solución!
3b. meg van ijedve = contrucción adverbial derivada de megijed = alarmarse, asustarse

d. Si un prefijo verbal se repite, va separado con guión y escrito junto con el verbo: vissza-visszanéz, meg-megáll…

e. Si dos prefijos verbales tienen un significado antagónico, van separados con un guión y escritos separadamente del verbo: le-fel járkál, ki-be szalad, oda-vissza utazik

No he mencionado otro prefijo y lo he hecho intencionadamente. Necesita un poco más de explicación. Ese prefijo es meg-.

MEG-

Este prefijo verbal no se puede verdaderamente traducir. Expresa un estado terminado, completo de una acción. En el fondo se puede decir que los verbos húngaros tienen un aspecto continuo, imperfecto sin prefijos verbales. Por ejemplo:

PRESENTE

PASADO

verbo sin prefijo

verbo con meg-

Nézem a filmet.
Veo el film.
Megnézem a filmet.
Voy a ver el film.

Néztem a filmet.
Vería el film.
Megnéztem a filmet.
Vi el film.

¿Ves la diferencia? El húngaro necesita un único tiempo presente y pasado para expresar la diferencia de una acción. Se necesita sólo el prefijo meg-. Además, dos otros prefijos también pueden responder a los requisitos de ser terminado: el-, le-. Más ejemplos:

Tudtam a választ. – Supe la respuesta.
Megtudtam a lány nevét. – Llegué a saber el nombre de la muchacha.
Értem, mit akarsz mondani. – Entiendo lo que quieres decir.
Megértem, hogy mit érzel. – Me conduelo de lo que sientes.
Minden nap szalonnát eszek. – Cada día como tocino.
Minden nap megeszem a szalonnát. – Cada día como (todo el) tocino.
A vonat ötkor megy. – El tren parte a las cinco.
A vonat ötkor elmegy. – El tren arranca a las cinco.
A gyerekek futnak a játszótéren. – Los chicos corren en la plaza de juego.
A gyerekek elfutnak az idegen elől. – Los chicos huyen del extraño.
A koncert még javában zajlik. – El concierto dura todavía.
A koncert este tízre lezajlik. – El concierto se acaba para las diez de la noche.

RESPUESTA CON PREFIJOS VERBALES

Cuando se hace una pregunta y el verbo de esa pregunta tiene un prefijo verbal, hay las posibilidades siguientes:

Megnézted a filmet? – ¿Has mirado el film?
Igen, megnéztem.     – Sí, lo he mirado.

Megnézted a filmet? – ¿Has mirado el film?
Igen, meg. – Sí, lo he hecho.

Megnézted a filmet? – ¿Has mirado el film?
Meg. – Sí.

Nota que con un prefijo verbal se puede sólo decir que SÍ. Con respuestas negativas no es posible:

-Megnézted a filmet? – ¿Has mirado el film?
Nem(, nem néztem meg). – No(, no lo he mirado).

Naturalmente se puede decir: -Megnézted a filmet? –Igen./Nem.

Conjunciones – Kötőszók July 21, 2011

Posted by hunlang in Conjunción.
Tags: , , , ,
add a comment

CONJUNCIONES

Equivalente húngaro: kötőszó

Proposición coordinada:

ÉS, MEG – Y, E
te és én – tú y yo
A bálna és a kutya emlősállatok. – Las ballenas y los perros son mamíferos.
Az autó meg a ház sokba kerülnek. – El coche y la casa cuestan mucho.

HANEM – SINO
Nem a fiú szereti a lányt, hanem a lány a fiút.
No es el chico quien quiere a la chica,  sino que es la chica quien quiere al chico.

DE, ÁM, AZONBAN – PERO, MÁS, SIN EMBARGO
Elmegyek, de te nem jössz. Me voy, pero tú no vienes.
Beteg volt, azonban meggyógyult. – Estaba enfermo, pero se curó.

PEDIG – PERO, MÁS, AUNQUE
Láttam a moziban, de állítólag beteg. – Lo vi en el cine, aunque según se dice está enfermo.

HANEM – SINO
Nem csak én vagyok ideges, hanem az egész falu.
No sólo yo estoy nervioso, sino todo el pueblo.

IS, SZINTÉN, VALAMINT, SZINTÚGY – TAMBIÉN, IGUALMENTE, ASIMISMO
A fiúk is szeretnek táncolni. – A los chicos también les gusta bailar.
Én szintén szeretek táncolni. – A mí también me gusta bailar.
Énekel, valamint hegedűl. – Canta y toca el violín también.
-Táncolok. –Én is/Úgyszintén. –Yo bailo. –Yo asimismo.

SE, SEM – TAMPOCO
A politikusok sem az igazság bajnokai. – Los políticos tampoco son los campeones de la verdad.

NOHA, BÁR, ÁMBÁR, JÓLLEHET – AUNQUE, SI BIEN, BIEN QUE
Szeretem, bár nem vagyok biztos benne. – La quiero bien que no esté seguro.

MÉGIS – DE TODOS MODOS, POR LO TANTO
Kisnövésű, mégis nagy önbizalma van.
Es de estatura baja, por lo tanto tiene una gran confianza en sí mismo.

MÉGSE – TAMPOCO
Meggondolta és mégse jön. – Ha cambiado de opinión y no viene tampoco.

VAGY, KÜLÖNBEN – O, U, SI NO
A dolgozók vagy a főnök lopta el. – Los trabajadores o el jefe lo ha robado.
Gyere ide, különben mérges leszek. – Ven aquí si no estaré encolerizado.

MÉG…IS – HASTA, SIQUIERA, INCLUSO
Még a mennyezet is leszakadt, olyan hangos a zene.
Hasta el techo se ha roto porqué la música está tan ruidosa.

MÉG…SE – SIQUIERA NO
Még én se tudom, mennyi lesz a javítási költség.
Ni siquiera yo sé cuántos serán los gastos de reparación.
Még a rendező se tudja megmondani, mikor lesz kész a film.
Siquiera el director no puede decir cuándo el film será acabado.

CSAK, CSUPÁN, KIZÁRÓLAG – SÓLO, EXCLUSIVAMENTE
Csak én vagyok itton. – Sólo yo estoy en casa.
A megnyitóünnepségig kizárólag a zenészek léphetnek a koncerterembe.
Hasta la fiesta de apertura pueden entrar en la sala de concierto exclusivamente los músicos.

Conjunciones dobladas:

VAGY…, VAGY… – O…O
Vagy te mész, vagy én. – O te vas tú, o me voy yo.

AKÁR…, AKÁR… – SEA…O
Akár a fiú hazudik, akár a lány, helytelen. – Sea el chico que miente, o la chica, es injusto.

IS…, IS… / MIND…, MIND… – TANTO…COMO
Az ügyvéd is és az orvos is gazdagok. – Tanto el abogado como el doctor son ricos.

SE…, SE… – NI…NI
Se a diákok, se a szülők nem beszélnek spanyolul. – Ni los escolares, ni los padres hablan español.

MINÉL…, ANNÁL… – MÁS…MÁS, CUANTO…MÁS
Minél egészségesebb vagy, annál tovább élsz.
Más sano estás, más larga será tu vida.

Proposición subordinada:

ÚGY, HOGY – DE MODO QUE
Úgy építjük fel a házat, hogy mind az ötünk kényelmesen elférjen benne.
Construiremos la casa de modo que quepamos los cinco cómodamente.

FELTÉVE, HOGY – SIEMPRE QUE
Megteszem, amit kérsz feltéve, hogy nem fontoskodsz.
Hago lo que quieres siempre que no te des importancia.

ANÉLKÜL, HOGY – SIN
Elment anélkül, hogy egy szót is szólt volna.
Se ha ido sin decir una palabra.

MIALATT, MIKÖZBEN – MIENTRAS QUE
Mialatt a házifeladatot csináltam, földrengés rázta meg a házat.
Mientras que hacía los deberes un terremoto sacudió la casa.

AMÍG – HASTA QUE
Nem teljesítem a kérésed, amíg nem tudsz velem ésszerűen beszélni.
No accederé a tu demanda hasta que no hables conmigo de modo sensato.

AMIÓTA – DESDE QUE
Amióta itt van, csak a baj van vele.
Desde que está aquí, sólo tengo problemas con él.

ALIG, ALIGHA – APENAS, ES DIFÍCIL
Alig tudom elhinni. – Lo creo difícilmente.
Aligha tud leérettségizni. – Será difícil que él pase el bachillerato.

AMINT, MIHELYT – TAN PRONTO COMO
Amint megvannak a bizonyítékok, a hatóságok megteszik a szükséges lépéseket.
Tan pronto como las pruebas estén a disposición las autoridades darán los pasos necesarios.

ÉPPEN – Presente continuo
Éppen a könyvet olvasta, amikor kopogtak az ajtón.
Estaba leyendo el libro cuando llamaron a la puerta.

AZÉRT, HOGY – PARA
Azért vagyok itt, hogy beszéljek veled. – Estoy aquí para hablar contigo.

AZÉRT, MERT – PORQUE
Azért vagyok itt, mert beszélni akarok veled. – Estoy aquí porque quiero hablar contigo.

MIELŐTT – ANTES DE
Mielőtt bármir mondasz, hallgass meg! – Antes de decir cualquiera cosa, ¡escuchame!

MIUTÁN – DESPUÉS DE
Miután nem találtam meg, hazamentem.
Después que no lo había hallado, fui a casa.

MIVEL, MINTHOGY – PORQUE, DADO QUE
Mivel nem olyan nehéz egy idegennyelvet megtanulni, megpróbálhatnád.
Dado que no es tan difícil aprender un idioma extranjero, podrías probar.

MINT – COMO
Úgy ül ott, mint egy árvagyerek. – Está sentado allí como un huérfano.
Mint ügyvéd dolgozik. – Trabaja como abogado.

MINTHA – COMO SI
Minthanem lenne  így is elég gondunk. – Como si no tuviéramos bastantes problemas.

NEM MINTHA + CONDICIONAL – NO ES QUE NO
Nem mintha nem tudnám, hol van, de nem mondom meg.
No es que no sepa dónde está, pero no lo digo.

-E, VAJON – ACASO
Vajon az igazat mondta? – ¿Acaso ha dicho la verdad?
Hogy az igazat mondta-e? – ¿Acaso ha dicho la verdad?

MISZERINT – SEGÚN QUE
A parlament elfogadta az új törvényt, miszerint tilos az éttermekben dohányozni.
El parlamento ha aprobado la nueva ley según que no se puede más fumar en los restaurantes.

TEHÁT, SZÓVAL – PUÉS, ASÍ, LUEGO
Gondolkodom, tehát vagyok. – Pienso, luego existo.
Szóval hogy vagy? – Pués, ¿cómo estás?

ANNAK ELLENÉRE, HOGY – A PESAR DE
Annak ellenére, hogy fiú, elég szelíd. – A pesar de ser un chico, es bastante apacible.

VALAHÁNYSZOR – CADA VEZ QUE
Valahányszor enni akarok, csengetnek. – Cada vez que quiero comer, se suena.

ABBAN AZ ESETBEN, HA / HA ESETLEG – EN EL CASO DE QUE
Abban, az esetben, ha az állapota rosszabodik, kórházba megy.
En el caso de que su salud se agrava, va al hospital.

ABBAN A PILLANATBAN, HOGY – EN EL MOMEMENTO QUE
Abban a pillanatban, hogy lázas lett, tudtam, hogy hosszú esténk lesz.
En el momento que tuvo fiebre, supe que nuestra noche sería larga.

ELLENBEN – POR EL CONTRARIO
Kedvelem, ellenben ő ki nem állhat. – La quiero, por el contario ella no me puede soportar.