jump to navigation

500 verbos – 500 ige January 27, 2013

Posted by hunlang in Vocabulario.
Tags: , , , , , ,
trackback
abatir de una estocada ledöf
abonarse (a un diario);
hacer marchar (el motor)
járat
aborrecer utál
abrazar átölel
abrir nyit, kinyit
aburrir untat
aburrirse un
acabar befejez
acabar végződik
acabarse befejeződik
acariciar simogat
acelerar gyorsít
acelerarse gyorsul
acostarse lefekszik
acreditar jóváír
adherirse ragad
admirar csodál
admirarse csodálkozik
adorar imád
adormecerse elalszik
afiliarse társul
agonizar haldoklik
ajustar igazít
alegrarse örül
alimentarse táplálkozik
almorzar ebédel
amanecer hajnalodik
amigarse barátkozik
analizar elemez
andar de arriba abajo ténfereg
andar;
estar en alguna parte
jár
anochecer esteledik
aplaudir tapsol
apreciar értékel
apretar szorít
argumentar (pey) okoskodik
arrancar, rasgar tép
arrasar rombol
arreglar;
poner en escena
rendez
arrepentirse megbán
arriesgar kockáztat
asar; freír süt
asarse megsül
asociarse csatlakozik
asombrarse ámul
atascarse eldugul
aterrizar leszáll
atestiguar tanusít
atisbar kukucskál
atormentarse gyötrődik
atraer vonz
atropellar elüt
ayudar segít
balancearse ring
bañarse fürdik
barnizar mázol
barrer seper/söpör
batirse harcol
beber iszik
beber cerveza sörözik
Beber vino borozik
blanquear fehérít
bostezar ásít
brotar fakad
buscar keres
buscar alimento en la lata
para la basura
kukázik
cabalgar lovagol
caer, desprenderse lehullik
caer; llover esik
caerle bien kedvel
calentar fűt
cansarse elfárad
cantar énekel
capturar elfog
causar okoz
cavar ás
cazar vadászik
cegar megvakít
cegarse megvakul
cenar vacsorázik
cerrar csuk, becsuk
cerrar zár, bezár
chillar rikácsol
cocinar főz
coger fog
cojear sántít
colocar; afirmar állít
comer eszik
comer a dos carrillos zabál
comerciar kereskedik
compadecer sajnál
compadecerse szán
compensar kárpótol
competir versenyez
comprar vásárol
comprar combustible tankol
comprar; tomar vesz
comprender ért
comprobar próbál
comunicar közöl
condenar elítél
conducir (máquina);
plegar (papel);
echar (raíces)
hajt
conducir; dirigir vezet
confiar megbízik
construir épít
contar mesél
contar számol
conversar beszélget
conversar társalog
corregir; reparar javít
correr fut
correr a toda velocidad rohan
corromper megront
cortar vág
cortar (el cabello) nyír
cortejar udvarol
cosquillear csiklandoz
crear létrehoz
crecer
creer hisz
cubrir takar
cuidar de ápol
curar gyógyít
curarse meggyógyul
curvar hajlít
dar a conocer tudat
dar instrucciones utasít
dar un agudo sikolt
dar un empujón meglök
dar un grito sikít
dar un paso lép
decidir, resolver eldönt
decir mond
decir; informar szól
defender, proteger véd
dejar (hacer algo) hagy
dejar caer leejt
dejar de abbahagy
deletrear betűz
demolir lebont
denunciar feljelent
derrocar;
batir (récord)
megdönt
derrochar eltékozol
desabrochar lekapcsol
desaprobar rosszall
desayunar reggelizik
descarrilar kisiklik
desencadenarse tombol
desgarrar szakít
deslizarse suhan
deslumbrar ámít
desmoronarse összedől
despellejar nyúz
destruir puszít
detallar részletez
deteriorar elront
deteriorarse;
descompnerse
elromlik
devastar dúl
dibujar rajzol
dictar (para estudiantes) tollba mond
digerir emészt
dimitir felmond
dirigir írányít
dirigir; administrar igazgat
divertir mulattat
divertirse mulat
dividir oszt
doler fáj
dormir alszik
dudar kételkedik
echar a patadas kirúg
echar al fuego eléget
educar felnevel
educar nevel
elegir megválaszt
elogiar dícsér
embrutecer butít
embrutecerse butul
empaquetar pakol
empezar kezd
empujar taszít
empujar tol
encarcelar bebörtönöz
encender (la luz) felkapcsol
encolerizarse felmérgesít
encontrar, hallar talál
encontrarse találkozik
endiosar istenít
enfermarse megbetegszik
enfermarse a menudo betegeskedik
enfriar hűt
engañar csal
enganchar; conectar kapcsol
engancharse en;
soler haber
akad
enhebrar fűz
enmudecer (intrans.) megnémul
enmudecer (trans.) megnémít
ennegrecerse megfeketedik
enseñar tanít
ensombrecerse elsötétül
ensorderce elhalkul
enterrar eltemet
enumerar felsorol
envenenar megmérgez
enviar a la escuela iskoláztat
equivocarse téved
escabullirse oson
escarbar turkál
escarmentar okul
escoger választ
esconder rejt
escribir ír
escuchar hallgat
escupir köp
esperar remél
esquiar síel
está clamoroso hangoskodik
establecer telepít
establecerse települ
estacionarse parkol
estallar kipukkad
estallar robban
estar (de pie) áll
estar acorralado szorul
estar ausente;
estar extraviado;
hiányzik
estar inactivo tétlenkedik
estar insolente szemtelenkedik
estar parado ácsorog
estar sentado ül
estar situado elterül
estar triste szomorkodik
estornudar tüsszent
estropearse megromlik
estudiar tanul
exagerar eltúloz
exigir követel
experimentar kísérletezik
expiar bűnhődik
expirar lejár
extraviarse eltéved
fingir tettet
frecuentar;
recorrer (una area)
bejár
frenar lefékez
frustrarse meghiúsul
fumar szív
girar forog
gobernar, reinar uralkodik
golpear, pegar ver
golpear; afligir sújt
gritar kiabál
guerrear háborúzik
habitar, vivir lakik
hablar beszél
hablar acerca de megbeszél
hacer csinál
hacer basura szemetel
hacer deporte sportol
hacer estallar robbant
hacer las maletas csomagol
hacer maniobras tolat
hacer más inteligente okosít
hacer más sonoro felhangosít
hacer una visita vizitel
hay;
estar listo;
¡está aquí!
megvan
heredar örököl
herir; insultar;
violar (la ley)
megsért
herirse megsebesül
hilar fon
hincharse árad
horrorizarse retteg
huir menekül
humear füstöl
impulsar lendít
inclinarse lehajol
iniciarse kezdődik
instruir oktat
interpretar értelmez
inundar eláraszt
ir megy
ir a casa hazamegy
ir a pie gyalogol
ir como una exhalación száguld
irritar felbosszant
jugar játszik
jugar al ajedrez sakkozik
ladrar csahol
ladrar ugat
lamentarse panaszkodik
lastimar bántalmaz
lavar mos
lavar (piso); costear súrol
lavarse mosakszik
lavarse tisztálkodik
leer olvas
levantar la mano;
inscribirse
jelentkezik
levantarse felkel
limpiar takarít
llamar hív
llegar érkezik
llegar a saber megtud
llevar, portar visz
llorar sír
lograr; salir bien sikerül
luchar küzd
malcriar elkényeztet
maltratar bánt
malversar sikkaszt
marchar, avanzar;
progresar
halad
marchitarse elhervad
marinar pácol
martillar kalapál
mascar rág
maullar nyávog
mecer ringat
medir; pesar lemér
meditar gondolkodik
mejorar javul
menear (cabeza);
rabear
csóvál
mentir hazudik
mimar dédelget
mirar néz
mirar la tele tévézik
mojarse ázik
molestar zavar
montar; reparar szerel
morir meghal
mostrar mutat
mudar vedlik
nacer születik
nadar úszik
negar tagad
nevar havazik
no tener lugar elmarad
obedecer engedelmeskedik
obscurecerse elhomályosul
ocultar titkol
ocuparse de algo con diligencia serénykedik
oir hall
operar műt
ordenar, mandar parancsol
organizar szervez
oscurecer szürkül
ostentar fitogtat
padecer vértigo szédül
pagar fizet
pagar impuestos adózik
palear lapátol
paralizar megbénít
paralizarse megbénul
parecer látszik
parecer tűnik
parecerle demasiado caro sokall
parecerle poco kevesell
parir szül
pasar (el tiempo pasa) múlik
pasearse sétál
pedir kér
pegar üt
peinarse fésülködik
penetrar behatol
pensar gondol
perder veszít
perdonar megbocsát
permitir megenged
perseguir üldöz
pescar horgászik
piar csiripel
picotear, mascar rágcsál
pinchar szúr
pintar fest
planear tervez
poner (en hora el reloj) beállít
poner la mesa megterít
poner; hacer tesz
ponerse en cuclillas guggol
ponerse en marcha, partir indul
ponerse en movimiento
con un impulso
lendül
poseer birtokol
poseer; aguantar bír
precipitar; decidir dönt
preguntar kérdez
prender meggyújt
prenderse meggyúlik
preparar elkészít
prepararse;
terminarse
elkészül
preservar de óv
prestar solicitud a törődik
prevenir;
adelantar
megelőz
producirse létrejön
prohibir megtilt
pronunciar un discurso szónokol
provocar provokál
publicar kiad
publicar publikál
pudrirse elrohad
puede ser lehet
quedar marad
quedar inválido megrokkan
quedarse estupefacto elképed
quemar ég
quemarse megég
querer (a alguien) szeret
querer (hacer algo) akar
rasgarse elszakad
reclutar besoroz
recoger, coleccionar gyűjt
recoger;
contratar (trabajador)
felvesz
reembolsarse megtérül
reflexionar elmélkedik
regar öntöz
rehusar visszautasít
reir nevet
relinchar nyerít
remediar orvosol
remolcar vontat
reposar nyugszik
reprender lehord
reprender megszid
reprobar megbuktat
resfriarse megfázik
resolverse megoldódik
retardar la marcha lassít
retornar visszatér
retrasarse eltolódik
retrasarse lassul
retroceder farol
robar lop
robar rabol
romper eltör
romperse eltörik
ruborizarse elpirul
runrunear dorombol
saber tud
sacudir ráz
salir (deporte) rajtol
saltar ugrik
sentir érez
ser más listo que kicselez
ser suspendido megbukik
ser, estar, haber van
será, estará, habrá lesz
soldar hegeszt
solucionar megold
soñar álmodik
soñar despierto ábrándozik
sonar, tintinear cseng
sorprenderse meglepődik
subir (al tren) felszáll
sufrir szenved
superar túlszárnyal
taladrar fúr
temblar didereg
temblar reng
tener calor melege van
tener frío fázik
tener miedo fél
tener que;
es necesario
kell
tener razón igaza van
tener vergüenza szégyell
tener; mantener tart
tirar húz
tirar
tiritar de frío vacog
tocar el timbre csenget
tomar la parte de kiáll (-ért)
torturar gyötör
torturar kínoz
toser köhög
tostar pirít
trabajar dolgozik
trabajar a duras penas gürcöl
traicionar elárul
traspirar izzad
tratar de Usted magáz
trazar von
tropezar megbotlik
tutear tegez
untar ken
vaciar; evacuar kiürít
vaciarse kiürül
vagabundear lófrál
vencer győz
vender árul
vender elad
venir jön
ver lát
verter; llenar tölt
viajar utazik
visar láttamoz
visitar meglátogat
vivir él
vociferar ordít
vociferar üvölt
volar repül
voltear felborít
voltearse felborul
volver a casa hazajön
volverse loco megőrül
volverse verde zöldül
yacer fekszik

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: