jump to navigation

Conjunciones en contexto April 13, 2012

Posted by hunlang in Conjunción.
trackback

1.
… el tren ya habría partido, PERO los pasajeros no habían subido aún, POR ESO no se podía autorizar la partida del tren.
… a vonat már indult volna, DE az utasok még a felszállásnál tartottak, EZÉRT nem engedélyezték a vonat indulását.

2.
Los pasajeros tuvieron que apresurarse, SI NO habrían llegado a Pest con un retraso de una hora.
Az utasoknak sietniük kellett, KÜLÖNBEN egy órás késéssel érkeztek volna Pestre.

3.
TANTO los jovenes, COMO los viejos se esforzaban en ocupar sus sitios.
MIND a fiatalok, MIND az idősek igyekeztek elfoglalni helyüket.

4.
La subida se acabó, ASÍ se autorizó la partida.
A felszállás befejeződött, ÍGY engedélyezték az indulást.

5.
Durante el viaje una señora anciana y su nieto miraban el paisaje, MIENTRAS QUE una muchacha escuchaba música y un muchacho leía un libro.
Útközben egy idős hölgy és az unokája a tájat nézték, MIKÖZBEN egy lány zenét hallgatott és egy fiú könyvet olvasott.

6.
Parecía un viaje sin problemas, PERO no pasó una media hora cuando de repente el tren frenó.
Problémamentes útnak tűnt, AZONBAN nem telt egy fél óra, amikor hirtelen a vonat lefékezett.

7.
Un árbol había caído en los raíles. AUNQUE no fuera una gran pieza de árbol, no podían continuar de ninguna manera.
Egy fa dőlt a sínekre. BÁR nem volt egy nagy darab fa, semmiképp nem tudtak továbbmenni.

8.
El maquinista bajó PRECISAMENTE para retirar el árbol de los raíles.
A mozdonyvezető leszállt, MÉGPEDIG azért, hogy elhúzza a fát a sínekről.

9.
Un pasajero TAMBIÉN lo ayudó… y el tren siguió su viaje.
Egy utas IS segített neki… és a vonat folytatta útját.

10.
Los pasajeros charlaban del árbol abatido.
– En mi opinión el árbol fue derrumbado por un rayo O se pudrió su tronco. – dijo un tío anciano.
– Quizá tienes razón. – contestó su compañero de viaje.
Az utasok a kidőlt fáról beszélgettek.
– Szerintem a fát egy villámcsapás döntötte ki VAGY elrohadt a törzse. – mondta egy idős bácsi.
– Talán igazad van. – válaszolt az útitársa.

11.
Mientras tanto el muchacho se dio cuenta de que la muchacha escuchaba música, ASÍ QUE le tomó asiento junto a ella. Le preguntó qué escuchaba. Él pensaba que era música hip-hop o techno.
Időközben a fiú észrevette, hogy a lány zenét hallgat, ÚGYHOGY mellé ült. Megkérdezte, mit hallgat. Azt hitte, hogy hip-hop vagy techno zenét.

12.
No le gustaba NI la música hip-hop, NI la techno, SIN EMBARGO le gustaba la muchacha.
Nem szerette SEM a hip-hop zenét, SEM a techno-t, MINDAZONÁLTAL a lány tetszett neki.

13.
AUNQUE la muchacha pareciera algunos años mayor, a ella TAMBIÉN le gustaba el muchacho. Hasta el fin del viaje escuchaba la música juntos.
JÓLLEHET a lány néhány évvel idősebbnek látszott, neki IS tetszett a fiú.

14.
El tren llegó a Pest Y los pasajeros hicieron sus preparativos. La señora anciana y su nieto bajaron. El muchacho y la muchacha TAMBIÉN se levantaron y bajaron.
– Me gustaba escuchar ORA hip-hop, ORA techno. – dijo el muchacho.
– Eso es un problema, ES DECIR estabamos escuchando música pop hasta ahora. – replicó la muchacha.
A vonat megérkezett Pestre, az utasok PEDIG készülődtek. Az idős hölgy és az unokája leszálltak. A fiú és a lány is felkeltek és leszálltak.
– Jó volt HOL hip-hop-ot, HOL techno-t hallgatni. – mondta a fiú.
– Az baj, UGYANIS eddig pop zenét hallgattunk. – felelte a lány.

15.
De eso se rieron bien, LUEGO se pusieron cogidos de la mano hacia la salida.
Ezen jót nevettek, AZTÁN kézen fogva elindultak a kijárat felé.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: