jump to navigation

Prefijos Verbales August 1, 2011

Posted by hunlang in Verbos y Tiempos y Modos.
trackback

PREFIJOS VERBALES
(IGEKÖTŐK)

En español hay prefijos verbales como: circunnavigar, retornar. Pero es muy frecuente que se utiliza una palabra diferente: subir, bajar. Los verbos susodichos se traduce así: körülhajóz, visszatér.

Ante todo veamos cuáles son los prefijos verbales húngaros.

ABBA-
Ese prefijo no se puede traducir. Expresa terminación.

Abbahagyja a munkát. – Deja de trabajar.

AGYON- = A MUERTE
Agyondolgozta magát, így most fáradt. – Se ha matado trabajando, así está cansado.
Alvással agyonüti az időt. – Mata el tiempo durmiendo.

ALÁ- = SUB-, BAJO
Aláírták a szerződést. – Firmaron el contrato.
Bizonyítékkal alátámasztották a vádat. – Se apoyó la acusación con una prueba.

ÁT- = A TRAVÉS
Átadom önnek a város kulcsát. – Le entrego a Usted la llave de la ciudad.
A gyerekek átmennek az úton. – Los chicos atraversan el camino.

BE- = (HACIA) DENTRO
Bemegyek a házba, hideg van. Entro en la casa. Hace frío.
Beiratkozol a tanfolyamra? – ¿Te inscribes al curso?
Ebbe az összegbe a szállást is beleértik. – En esta suma se sobrentiende el alojamiento también.

EGYBE- = JUNTO, CO-, A LA VEZ
A karácsony egybeesik a születésnapommal. – La Navidad coincide con mis cumpleaños.

EL- = MÁS ALLÍ
Eladja a házát. – Vende su casa.
Mindig elrontja más örömét. – Siempre agua la fiesta a otros.
Ha nem beszélsz velem, elmegyek. – Si no hablas conmigo, me voy.

ELLEN- = CONTRA
Ellenáll a kísértésnek. – Resiste a la tentación.
Mindig ellentmond. – Siempre contradice.

ELŐ- = no se puede traducir
Hamletet adják elő. – Se pone en escena Hamlet.
Vajon mivel áll elő? – ¿Con qué se venirá?
Előveszem a pénztárcámat. – Saco mi cartera.

ELŐRE- = PRE-, ADELANTE
A jósnő mindent előrelátott. – La adivina ha previsto todo.
Tömeg van: nem tudok előremenni. – Hay muchedumbre, no puedo ir adelante.

FEL-, FÖL- = HACIA ARRIBA
Felállt és elment. – Se ha puesto de pie y se ha ido.
Felmegy az emeletre. – Sube al piso.
Felmond a munkahelyén. – Dimite en su lugar de trabajo.

FÉLBE- = A MEDIAS
Félbehagytam a munkát. – He dejado a medias el trabajo.
A munka félbemaradt. – El trabajo quedó a media hacer.

FÉLRE- = APARTE; MAL
Félreállok, hogy ne legyek útban. – Me aparto para no estorbar.
Nem, nem értettél félre. – No, no me has comprendido mal.
Félrelépett a férje. – Su esposo ha tropezado.

FELÜL- = ENCIMA
Felülmúlt gyorsaságban. – Me aventajó a rapidez.
Felülvizsgáljuk az ügyet. – Inspeccionaremos el asunto.

FENN-, FÖNN- = SOBRE-, ENCIMA
Amióta a cég fennáll… – Desde que la razón social existe…
Neve örökre fennmarad. – Su nombre subsistirá por siempre.
Kevés pénzből tartja fenn házát. – Mantiene su casa con poco dinero.

HÁTRA- = ATRÁS, RETRO-
Hátrafordulok és mit látok? Káoszt. – Me vuelvo y ¿qué veo? Caos.
Hátrahagyta családját. – Dejó tras de sí su familia.
A falvak hátramaradtak. – Los pueblos han quedado atrás.

HAZA- = A CASA
Hazamegyek, késő van. – Vuelvo a casa, ya es tarde.

HELYRE- = RE-, A SU LUGAR
Helyreállítják a múzeumot. – Restauran el museo.
Helyrehozom a hibát. – Enmiendo el error.

HOZZÁ- = A ESO
Ne érj hozzá! – ¡No lo toques!
Hozzáfog a tanuláshoz. – Se pone a estudiar.
Nem járulunk hozzá a költségekhez. – No contribuimos a los gastos.

IDE-, ODA- = AQUÍ, ALLÍ
Idejössz egy pillanatra? – ¿Vienes aquí por un momento?
Odamegyek a lányhoz. – Voy (allí) a la muchacha.
A diák odafigyel a tanárra. – El escolar presta atención al profesor.

KERESZTÜL- = A TRAVÉS
Az emberek keresztülmennek az erdőn. – La gente pasa el bosque.
A gyerek keresztülviszi az akaratát. – El chico impone su voluntad.

KETTÉ- = EN DOS, ENTRE
A politikusok kettéosztják az országot. – Los políticos dividen en dos el país.
A kutya kettétöri a csontot a fogaival. – El perro rompe en dos el hueso con sus dientes.

KI- = FUERA
Lassan kialakul a terv. – Poco a poco se forma el plan.
Kimegyek sétálni. – Salgo a pasearme.
Kifesti a szobát. – Pinta la habitación.

KÖRÜL- = CIRCUN-
Körülhajózzuk Afrikát. – Circunnavigamos la África.
Körülírja azt, amire gondol. – Perifrasea lo que piensa.
Körülnézek a piacon. – Doy una vuelta en el mercado.

KÖZBE- = INTER-
Közbejött egy váratlan esemény. – Ha sobrevenido un incidente inesperado.
A rendőrség közbelép. – La policía interviene.

KÖZRE- = CO-, INTER-
A másik csapat is közreműködik. – El otro grupo coopera también.
A betegsége is közrejátszik abban, hogy nem jön el. – Su enfermedad desempeña un papel en que no viene.

KÜLÖN- = SEPARADAMENTE, APARTE
A szüleim különválnak. – Mis padres se separan.
Miben különbözik a magyar a spanyoltól? – ¿En qué se diferencia el húngaro del español?

LE- = ABAJO
Lemegyek a pincébe. – Bajo en el sótano.
A macska soha nem esik le a tetőről. – El gato no se cae nunca del techo.

MELLÉ- = MAL, AL LADO DE
Melléfogott. – Metó la pata.
Mindig a barátnőd mellé állsz. – Siempre tomas la parte de tu querida.

NEKI- = CONTRA/A ESO
Nekiment a falnak. – Ha chocado contra el muro.
Nekifogok a munkának. – Me pongo a trabajar.

ÖSSZE- = JUNTAMENTE, A UNA
A ház összedőlt. – La casa cayó en ruinas.
A kocsi összeütközött a teherautóval. – El coche ha chocado con el camión.

RÁ- = SOBRE
Rájöttem, ki a gyilkos. – He descubrido quién es el asesino.
Nem ismerek rád. – No te reconozco.

RAJTA- = ENCIMA
Most rajtakaptalak. – Ahora te ho cogido en falta.
Rajtaütöttek a csempészeken. – Atacaron por sorpresa los contrabandistas.

SZEMBE- = ENFRENTE
Szembeszáll a hatalommal. – Hace frente a la autoridad.
Szembehelyezkedem véleményével. – Me opongo a su opinión.

SZERTE- = POR DOQUIER
Álmai szertefoszlottak. – Sus sueños se disiparon.

SZÉT-, SZÉJJEL- = KETTÉ-

TELE- = LLENO
Teleette magát. – Ha comido a tente bonete.
Telerakják áruval a kamiont. – Cargan de mercancía el camión.

TOVÁBB- = MÁS, ADELANTE
Jéghideg van, de továbbmegyek. – Hace frío como hielo, pero continuo mi camino.

TÖNKRE- = EN RUINAS
A cég tönkremegy egy héten belül. – La firma se arruina en el plazo de una semana.
A főnök tönkreteszi a céget. – El jefe arruina la firma.

TÚL- = SOBRE-
Te rajta is túlteszel. – Tú sobrepasas aún a ella.
Ma túlórázik. – Hoy hace horas extra.

ÚJJÁ- = RE-
Újjáépítik az iskolát. – Reconstruyen la escuela.
Tavasszal újjászületik a természet. – La naturaleza renace en primavera.

ÚJRA- = DE NUEVO
Újrakezdem a feladatot. – Recomienzo la tarea.
A politikust újraválasztották. – El político fu reelegido.

UTÁNA- = DETRÁS DE
Utánajárok a balesetnek. – Me informo del accidente.

VÉGBE- = No se puede traducir
A ceremónia végbement. – La ceremonia tuvo lugar.

VÉGHEZ- = No se puede traducir
A terrorista véghezviszi a tervét. – El terrorista ejecuta su plan.

VÉGIG- = HASTA EL FIN
Végignéztem az előadást. – He asistido a la representación.
Gondold végig! – ¡Medita sobre eso!

VISSZA- = RE-, ATRÁS, POR DETRÁS
Visszaél a hivatalával. – Abusa de su posición.
Visszatért szülőföldjére. – Retornó en su país natal.

¿CÓMO SE ESCRIBE LOS PREFIJOS VERBALES?

a. Si el prefijo verbal precede el verbo, entonces va escrito junto con el verbo: megnéz, odafut, szétszed…

b. Si el prefijo verbal sigue el verbo, entonces va escrito separadamente del verbo. La razón puede ser el modo imperativo y la negación: Mondd meg! Nézzen oda! Kelj fel! Nem mondom meg. Nem nézel oda. Nem kelek fel.

c. El prefijo verbal va escrito separadamente también cuando una tercera palabra viene entre el prefijo y el verbo: El ne áruld! Meg is teszem. Fel szabad menni…

En ese caso tenemos que ocuparnos de los verbos megtud, leszokik, megvan en detalle.

1a. Megtudta, hogy átment a vizsgán. – Ha llegado a saber que había pasado el examen.
1b. Meg tudta írni a tesztet. – Pudo escribir la prueba escrita.

2a. Leszokott a dohányzásról. – Se ha desacostumbrado de fumar.
2b. Le szokott menni a parkba. – Suele/Tiene la costumbre de irse al parque.

3a. Megvan a megoldás! – ¡Aquí está la solución!
3b. Meg van ijedve. – Está asustado.

1a. megtud = llegar a saber
1b. meg tud írni = verbo modal tud = poder

2a. leszokik = desacostumbrarse
2b. le szokott menni = szokik = soler, tener la costumbre de

3a. megvan = tener, estar > Megvan! – ¡Aquí está! ¡Lo he hallado! ¡He encontrado la solución!
3b. meg van ijedve = contrucción adverbial derivada de megijed = alarmarse, asustarse

d. Si un prefijo verbal se repite, va separado con guión y escrito junto con el verbo: vissza-visszanéz, meg-megáll…

e. Si dos prefijos verbales tienen un significado antagónico, van separados con un guión y escritos separadamente del verbo: le-fel járkál, ki-be szalad, oda-vissza utazik

No he mencionado otro prefijo y lo he hecho intencionadamente. Necesita un poco más de explicación. Ese prefijo es meg-.

MEG-

Este prefijo verbal no se puede verdaderamente traducir. Expresa un estado terminado, completo de una acción. En el fondo se puede decir que los verbos húngaros tienen un aspecto continuo, imperfecto sin prefijos verbales. Por ejemplo:

 

PRESENTE

PASADO

verbo sin prefijo

verbo con meg-

Nézem a filmet.
Veo el film.
Megnézem a filmet.
Voy a ver el film.

Néztem a filmet.
Vería el film.
Megnéztem a filmet.
Vi el film.

¿Ves la diferencia? El húngaro necesita un único tiempo presente y pasado para expresar la diferencia de una acción. Se necesita sólo el prefijo meg-. Además, dos otros prefijos también pueden responder a los requisitos de ser terminado: el-, le-. Más ejemplos:

Tudtam a választ. – Supe la respuesta.
Megtudtam a lány nevét. – Llegué a saber el nombre de la muchacha.
Értem, mit akarsz mondani. – Entiendo lo que quieres decir.
Megértem, hogy mit érzel. – Me conduelo de lo que sientes.
Minden nap szalonnát eszek. – Cada día como tocino.
Minden nap megeszem a szalonnát. – Cada día como (todo el) tocino.
A vonat ötkor megy. – El tren parte a las cinco.
A vonat ötkor elmegy. – El tren arranca a las cinco.
A gyerekek futnak a játszótéren. – Los chicos corren en la plaza de juego.
A gyerekek elfutnak az idegen elől. – Los chicos huyen del extraño.
A koncert még javában zajlik. – El concierto dura todavía.
A koncert este tízre lezajlik. – El concierto se acaba para las diez de la noche.

RESPUESTA CON PREFIJOS VERBALES

Cuando se hace una pregunta y el verbo de esa pregunta tiene un prefijo verbal, hay las posibilidades siguientes:

Megnézted a filmet? – ¿Has mirado el film?
Igen, megnéztem.     – Sí, lo he mirado.

Megnézted a filmet? – ¿Has mirado el film?
Igen, meg. – Sí, lo he hecho.

Megnézted a filmet? – ¿Has mirado el film?
Meg. – Sí.

Nota que con un prefijo verbal se puede sólo decir que SÍ. Con respuestas negativas no es posible:

-Megnézted a filmet? – ¿Has mirado el film?
Nem(, nem néztem meg). – No(, no lo he mirado).

Naturalmente se puede decir: -Megnézted a filmet? –Igen./Nem.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: