jump to navigation

Casos y sustantivos (plural y sufijos) April 29, 2011

Posted by hunlang in Casos y sustantivos.
trackback

LOS CASOS

Ante todo tenemos que establecer lo siguiente: en húngaro no hay más que 21 casos. Posposiciones no pueden representar ningún caso. Sólo se puede dar nombre a un sufijo a base de su función: ese nombre es el caso mismo. Por ejemplo los sufijos -val, -vel expresan que algo va junto a algo más. El equivalente español es la preposición con. La función cumplida por esos sufijos es instrumental, así este es el caso instrumental.

Pero no es necesario conocer el nombre de todos los casos. Insistiendo en los sufijos susodichos:

Ceruzával írok. – Escribo con lápiz.

Sólo hay que saber que el equivalente de -val, -vel es con y así se puede traducir la oración. El hecho que este caso se llama instrumental es secundario.

INTRODUCCIÓN DEL SUSTANTIVO

Se pueden distinguir sustantivos regulares, sustantivos irregulares y sustantivos excepcionales. Por lo menos yo lo hago así para ayudarte. Los sustantivos regulares no requieren explicación. Pero ¿qué diferencia hay entre los irregulares y los excepcionales?

Pués, llamo irregular un sustantivo si ése se comporta contrariamente a la armonía vocálica. Por ejemplo la palabra cél (fin) es anterior, pero toma sufijos posteriores: célok, célnak…Así es irregular.

Llamo excepcional un sustantivo si ése se comporta correspondientemente a la armonía vocálica. Por ejemplo la palabra ház (casa) es posterior y toma sufijos posteriores: házak, házat…Pero el sufijo característico de las palabras posteriores en plural es –ok. El sufijo –ak es para palabras excepcionales como ház.

NOMINATIVO

Singular: NINGUNA DESINENCIA
Plural: -k (-ok, -ak, -ek, -ök)

El nominativo es el caso más importante para comprender. Sabiendo este caso hay mucho menos problemas con los demás.

Las palabras húngaras no son masculinas, ni femeninas. Así sustantivos singulares son: anya, mese, kapu, nő, család, ház, ember, gyümölcs…

El plural del nominativo va señalado con la desinencia –k que puede ser precedida por vocales auxiliares cuando una palabra termina en consonante: -ok, -ak, -ek, -ök. Las vocales auxiliares sirven para facilitar la pronunciación.

¡IMPORTANTE! Las palabras húngaras terminan sólo en a, e, i, í, ó, ő, u, ú, ű. No terminan nunca en á, é, o breve, ö breve y sólo poquísimas palabras más bien adoptadas del extranjero terminan en ü breve: revü, ürü, güzü.

1. Las palabras anteriores y posteriores que terminan en vocal toman –k sin vocal auxiliar. Pero ¡cuidado con a, e! La a se convierte en á y la e en é cuando están en una sílaba abierta. El resto de las vocales no cambian.

(madre) anya > anyák; (cuento) mese > mesék; (coche) kocsik; (mujer) nők; (portal) kapuk; (testigo) tanúk; (letras) betűk

2. La mayoría de las palabras con vocales posteriores que terminan en consonante toman –ok.

(familia) családok; (pasajero) utasok; (motivo) okok; (mosquito) szúnyogok

3. Algunas palabras monosilábicas con vocales posteriores que contienen a, á toman –ak. Y a ese grupo también pertenecen otras palabras: (dedo) ujjak; (perrera) ólak; (oro) aranyak; (pluma) tollak; (diente) fogak; (lado, costado) oldalak; (colmillo) agyarak; (hilo) fonalak; (linea) vonalak; (agujero) lyukak; (ternero) borjú > borjak; (corneja) varjú > varjak

(ramo) gallyak; (cuerno) szarvak; (planta del pie) talpak; (muro) falak; (cabello) hajak; (vientre) hasak; (ejército) hadak; (pez) halak; (mala hibera) gazak; (hierro) vasak; (cuello) nyakak; (ácido) savak; (mantequilla) vajak; (caza) vadak; (cerebro) agyak; (paisaje) tájak; (hígado) májak; (casa) házak; (pierna, pie) lábak; (grasa) hájak; (cuba) kádak; (boca) szájak; (cerradura) zárak; (castillo) várak; (hombro) vállak; (plato) tálak; (almacén) tárak; (compañero) társak; (espetón) nyársak; (ala) szárnyak; (fábrica) gyárak; (acusación) vádak; (cama) ágyak; (sombra) árnyak; (tallo) szárak; (manteleta) sálak; (hilo) szálak; (armazón) vázak; (deseo) vágyak; (rebaño) nyájak; (saliva) nyálak; (objeto) tárgyak; (mentón) állak; (rama) ágak; (precio) árak; (espalda) hátak; (barniz) mázak; (fiebre) lázak; (caña) nádak; (dique) gátak

4. Las palabras con vocales anteriores que tienen e é i í en la última sílaba cerrada toman –ek.

(hombre) emberek; (silla) székek; (idea) ötletek; (mensaje) üzenetek

5. Las palabras con vocales anteriores que tienen ö ő ü ű en la última sílaba cerrada toman –ök.

(fruta) gyümölcsök; (ombligo) köldökök; (umbral) küszöbök; (fortaleza) erődök; (plata) ezüstök

6. Algunas palabras monosilábicas con vocales anteriores que contienen ö ő ü ű toman –ök en vez de –ek.

(guardián) őrök; (piel) bőrök; (pelo) szőrök; (antepasado) ősök; (puñal) tőrök; (pico) csőrök; (vacío) űrök; (desorden) zűrök; (culpa) bűnök; (bancarrota) csődök; (granero) csűrök; (héroe) hősök; (orgullo) gőgök; (vapor) gőzök; (mal olor) bűzök; (peletero) szűcsök; (redondel) körök; (haya) bükkök; (cerveza) sörök; (erizo) sünök; (esfera) gömbök; (bloque) tömbök; (tronco) tönkök; (terrón) rögök; (jarabe) szörpök; (truco) trükkök; (cuerno) kürtök; (racimo) fürtök; (zapallo) tökök; (raíz) gyökök; (caldera) üstök; (humo) füstök; (cuartilla) csüdök; (cubo) köbök; (niebla) ködök; (intervalo) közök; (ayuno) böjtök; (orgullo) dölyfök; (calambre) görcsök; (carroña) dögök; (perla) gyöngyök; (furia) dühök; (loess) löszök; () rönkök; () fröccsök

7. Algunas palabras con vocales anteriores y posteriores que tienen á, é, í, ú en la última sílaba cerrada sufren acortamiento. La á se convierte en a, é en e, í en i, ú en u. Esas palabras posteriores toman –ak y las anteriores –ek.

(barro) sár > sarak; (verano) nyár > nyarak; (pájáro) madár > madarak; (burro) szamár > szamarak; (carro) szekér > szekerek; (pan) kenyér > kenyerek; (gorrión) veréb > verebek; (teja) cserép > cserepek; (camino) út > utak; (señor) úr > urak; (avispa) darázs > darazsak; (brasa) parázs > parazsak; (cuchara) kanál > kanalak; (galgo) agár > agarak; (palma de la mano) tenyér > tenyerek; (soga) kötél > kötelek; (mango) nyél > nyelek; (mosca) légy > legyek; (carbón) szén > szenek; (liebre) nyúl > nyulak; (pozo) kút > kutak; (ganso) lúd > ludak; (vaso) pohár > poharak; (cesta) kosár > kosarak; (insecto) bogár > bogarak; (cliente) fél > felek; (mano) kéz > kezek; (asentaderas) fenék > fenekek; (barra) rúd > rudak; (nombre) név > nevek; (carta, hoja) levél > levelek; (cielo) ég > egek; (vena) ér > erek; (plaza) tér > terek; (viento) szél > szelek; (agua) víz > vizek; (puente) híd > hidak; (tendón) ín > inak; (rueda) kerék > kerekek; (basura) szemét > szemetek; (flecha) nyíl > nyilak; (invierno) tél > telek); (intestino) bél > belek; (mediodía, sur) dél > delek; (fuego) tűz > tüzek; (virgen) szűz > szüzek; (olla) fazék > fazekak; (talle) derék > derekak; (hielo) jég > jegek; (cobre) réz > rezek; (raíz) gyökér > gyökerek; (tapa) fedél > fedelek; (vaca) tehén > tehenek

8. Pocas palabras con vocales anteriores y posteriores que terminan en ó, ő, ű tienen una v en el plural y la vocal se acorta. También hay palabras que tienen un plural regular sin v y un plural irregular con v. A veces el significado de estás difiere.

(lago) tó > tavak; (caballo) ló > lovak; (nieve) hó > havak; (piedra) kő > kövek; (raíz) tő > tövek; (tubo) cső > csövek; (hierba) fű > füvek; (gusano) nyű > nyüvek; (obra) mű > művek

La ű larga en művek no cambia.

(bastardo) fattyú > fattyúk, fattyak; (pueblo) falu > faluk, falvak; (jugo) lé > lék, levek; (semilla) mag > magok, magvak; (piojo) tetű > tetűk, tetvek 

(palabra) szó
sentido gramatical: szók
sentido general: szavak

(ceniza) hamu
del fuego: hamuk
restos mortales: hamvak

(grulla, grúa) daru
máquina: daruk
ánimal: darvak

9. Algunas palabras monosilábicas que contienen i, í son engañosas porque pueden ser posteriores o anteriores. Hay que aprenderlas porque no hay ninguna regla para ésas.

(premio) díjak; (arco) íjak; (correa) szíjak; (silbato) sípok; (tumba) sírok; (pena) kínok; (lagarto) gyíkok; (plano) síkok; (grasa) zsírok; (sabor) ízek; (color) színek; (ornamento) díszek; (corazón) szívek; (encía) ínyek; (macho) hímek; (rima) rímek; (título) címek; (broma) csínyek; (noticia) hírek; (arco) ívek; (raíl) sínek

10. Las palabras mixtas tienen vocales anteriores y posteriores. Pero hay que decidir a cuál categoría pertenecen. La regla es:

e é i í + vocal anterior = palabra anterior (NO HAY NINGÚN PROBLEMA)
e é i í + vocal posterior = palabra posterior

(esponja) szivacsok; (brioche) briósok; (cajón) fiókok; (flor) virágok; (paseo) sétányok; (elefante) elefántok; (intención) szándékok; (sobre) borítékok; (vecino) szomszédok

11. Un gran número de palabras pierden la última vocal y la vocal auxiliar es la misma que ha perdido. Ejemplo: ÁLOM > ÁLM > ÁLMOK. Palabras típicas son que terminen en la desinencia -elem, -alom. Es que –elem se convierte en –elmek y –alom en –almak.

(poder) hatalom > hatalmak; (amor) szerelem > szerelmek

(tela) vászon > vásznak; (rincón) sarok > sarkok / (talón) sarkak; (uña) köröm > körmök; (garra) karom > karmok; (puño) ököl > öklök; (buey) ökör > ökrök; (golfo) öböl > öblök; (bestia) barom > barmok; (estatua) szobor > szobrok; (arbusto) bokor > bokrok; (bolsa de la compra) szatyor > szatyrok; (fresa) eper > eprek; (sala) terem > termek; (fosa) verem > vermek; (foso) árok > árkok; (sueno) álom > álmok; (tienda) sátor > sátrak; (eneldo) kapor > kaprok; (montículo) halom > halmok; (pajaza) alom > almok; (mora) szeder > szedrek; (rabano) retek > retkek; (parcela) telek > telkek; (lecho) meder > medrek; (balde) vödör > vödrök; (pétalo) szirom > szirmok; (músculo) izom > izmok; (secreto) titok > titkok; (palabrota) szitok > szitkok; (espejo) tükör > tükrök; (gemelos) iker > ikrek; (torre) torony > tornyok; (crío) kölyök > kölykök; (gargante) torok > torkok; (cosa) dolog > dolgok; (broche de presión) kapocs > kapcsok; (veneno) méreg > mérgek; (gusano) féreg > férgek; (corteza) kéreg > kérgek; (buho) bagoly > baglyok; (provecho) haszon > hasznok; (molino) malom > malmok; (mono) majom > majmok; (azúcar) cukor > cukrok; (lata grande) csupor > csuprok; (moco) takony > taknyok; (envoltura) burok > burkok; (nudo corredizo) hurok > hurkok; (alquitrán) szurok > szurkok; (soto) berek > berkek; (silla) nyereg > nyergek; (puño) marok > markok; (cala) farok > farkak; (estómago) gyomor > gyomrok; (velo) fátyol > fátylak; (hollín) korom > kormok; (volante) fodor > fodrok; (techumbre) orom > ormok; (infierno) pokol > poklok; (hoyo) gödör > gödrök; (ramillete) csokor > csokrok; (velo) lepel > leplek; (seno, pecho) kebel > keblek; (maldición) átok > átkok; (plomo) ólom > ólmok; (juanete) bütyök > bütykök; (pecado) vétek > vétkek; (casco) csülök > csülkök; (grillo) tücsök > tücskök

12. Las palabras de origen extranjero a veces tienen dos soluciones.

(sillón) fotelok/fotelek; (hotel) hotelok/hotelek

13. El húngaro quiere escribir palabras de origen extranjero según la ortografía húngara si ésas ya se asimilaron bastante con el lenguaje corriente.

(software) szoftverek; (hardware) hardverek; (design) dizájnok; (e-mail) ímélek

14. Las palabras compuestas son clasificadas según la última palabra. Si la última palabra es anterior, la palabra entera es anterior. Si la última es posterior, la entera es posterior.

üzlet + társ = üzlettársak (socio)
hegy + oldal = hegyoldalak (flanco de la montaña)
tanár + segéd = tanársegédek (asistente)
autó + vezető = autóvezetők (conductor de automóvil)

15. Hay algunas palabras que son completamente irregulares.

(hermano mayor) báty > bátyák; (hombre) férfiak; (fin) célok; (concha) héjak; (alma) lélek > lelkek; (los fieles) hívő > hívek; (carga) teher > terhek; (cáliz) kehely > kelyhek; (pareja) párok (parejas)/párak (alguna gente); (silencio) csendek/csöndek; (gota) cseppek/csöppek/csöppök; (lunar) pettyek/pöttyök; (clavo) szegek; (ángulo) szögek

fiú > (muchacho) fiúk / (hijos) fiak

16. Hay algunas palabras que son irregulares y provienen del extranjero.

(mal hábito) allűrök; (chófer) sofőrök; (pedicura) pedikűrök; (manicura) manikűrök; (estanque) konténerek; (concierto) koncertek; (conserva) konzervek; (cable) kábelek

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: